HANDDESINFEKTION - Ecosept Liquid 75%

Beskrivning av HANDDESINFEKTION - Ecosept Liquid 75%

Benämning Ecosept Handdes 75
Produktgrupp Desinfektion
Utseende Ofärgad
Densitet 860-865kg/m3
pH 6,5-7,5

 600 ml Etanolbaserad handsprit som används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via händer. Baserat på etanol som effektivt avdödar mikroorganismer och därmed förhindrar smittspridning via händer. Har återfettande verkan och är lämplig för användning inom hälso-, sjukoch tandvård, veterinärvård, livsmedelsproduktion, barnomsorg och i andra arbetsmiljöer som ställer stora krav på god handhygien.

Doseringsanvisning
Gnid noggrant in händerna med minst 3 ml av
lösningen under 30 sekunder.
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.